Omgaan met agressie

De samenleving verandert, mensen worden mondiger. Medewerkers in de gezondheidszorg en in de dienstverlening krijgen steeds vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Adequaat hierop kunnen reageren voorkomt escalatie en zorgt voor zelfverzekerde medewerkers.

Wat levert de training op?
√ Eigen grenzen leren kennen en aangeven
√ Zelfverzekerde medewerkers
√ Vermindering agressie incidenten
√ Input voor agressieprotocol