Communicatie

Communiceren, het uitwisselen van informatie, doen we de hele dag. Formeel en informeel, verbaal en non-verbaal. Soms gaat het vanzelf en soms moeizaam. Hoe zorg je ervoor dat je je boodschap duidelijk overbrengt bij de ander en dat je je doel bereikt.

Wat levert de training op?
  Inzicht in gesprekstechnieken
√  Bewust van eigen communicatiestijl
√  Aanscherpen van luistervaardigheden
√  Effectieve communicatie