Intervisie

Intervisie is een regelmatig gestructureerd overleg van een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals. In dit overleg staan vragen over het eigen functioneren centraal. Voor het vinden van een antwoord op vragen en het bewust worden van vanzelfsprekendheden maken de deelnemers gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit gebeurt door elkaar te bevragen, aan te vullen, te confronteren, te adviseren en te ondersteunen.

Voorwaarde
Een belangrijke voorwaarde voor intervisie is dat de intervisiegroep zelfstandig kan functioneren. Dat vraagt veel van de deelnemers. De groep moet zich als groep ontwikkelen. Alle deelnemers moeten zich de intervisiemethode eigen maken. Niet iedere deelnemer beschikt over vaardigheden om het gesprek te leiden of op helpende wijze te reageren op de inbreng en de leervraag van inbrengers.

Ondersteuning
Ellen Post coaching & training ondersteunt zowel startende als bestaande intervisiegroepen met als doel de intervisiegroep zelfstandig te laten functioneren. De ervaring van Ellen Post op het gebied van zowel coaching als training is hierbij essentieel.  In overleg met de organisatie en/of de intervisiegroep wordt het aantal begeleide bijeenkomsten vastgesteld.

Meer informatie?
Bel 06-20442253 of mail info@ellenpostcoaching.nl of vul het  contactformulier in.