Werkwijze

Het coachtraject

Intakegesprek
Een intakegesprek gaat vooraf aan ieder coachtraject. Tijdens dit gesprek maken we kennis, informeer ik u over mijn werkwijze, verkennen we het probleem dat u ervaart (wat is uw coachvraag) en formuleren we het doel dat u wilt bereiken met het coachtraject. Als u samen met mij aan de slag wilt gaan om uw doel te bereiken en ik het gevoel heb dat ik u daarbij kan begeleiden, stel ik een offerte op. Na acceptatie van de offerte start het coachtraject.
Omdat het intakegesprek een essentieel onderdeel van het coachtraject vormt, worden de kosten voor dit gesprek ook opgenomen in de offerte. Ziet één van ons na het intakegesprek af van samenwerking, dan zijn de kosten van dit gesprek voor mijn rekening.

Indien het coachtraject in opdracht van een organisatie plaatsvindt, is bij het intakegesprek naast de coachcliënt en de coach ook de opdrachtgever namens de organisatie aanwezig.

Gesprekken
Iedere coachcliënt is uniek. Daarom stem ik het traject af op uw persoon(lijkheid). Ik maak daarbij gebruik van verschillende methoden zoals bijvoorbeeld RET (Rationeel Emotieve Therapie), NLP (Neurolinguistisch Programmeren), TA (Transactionele Analyse), VBT (Value Based Transformation), Geleide meditatie & visualisatie. Naast eventuele werkopdrachten, vraag ik u na afloop van ieder gesprek een reflectieverslag voor uzelf in te vullen.

Duur
Als coachcliënt bepaalt u het tempo waarin we op zoek gaan naar het antwoord op uw coachvraag. De lengte van een traject kan dus per persoon variëren, maar bestaat gemiddeld uit vijf à acht gesprekken. Elk gesprek duurt één uur.

Evaluatie
Om een goed beeld te krijgen van de vorderingen die u maakt, evalueren we tussendoor uw leer- en ontwikkelproces. Aan het eind van het coachtraject evalueren we of de coachvraag beantwoord is en of het doel behaald is. U krijgt dan een helder beeld van wat u in het coachtraject tot stand hebt gebracht. Daarnaast evalueren we of mijn aanpak effectief is geweest en wat ik eventueel nog kan verbeteren.

Investering
Naast de financiële investering, vraag ik ook een investering in de zin van open- en eerlijkheid en een bepaalde mate van discipline ten aanzien van de gemaakte afspraken en het ‘huiswerk’. U blijft verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkelproces en het bereiken van uw doelen, ik ben verantwoordelijk voor het faciliteren van uw leer- en ontwikkelproces dat gericht is op het bereiken van uw doelen.

Tarieven
Zakelijk
Coachsessie: € 125,- exclusief 21% BTW

Particulier
Coachsessie tegen kortingstarief: € 75,- inclusief 21% BTW

Vergoeding
Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Locatie
De coachgesprekken vinden in principe plaats op de coachlocatie in Tricht. Wanneer de afstand een probleem is, kunnen we ook op een andere locatie afspreken. De coachgesprekken vinden in elk geval plaats op enige afstand van uw eigen werk- of woonomgeving. Wanneer u de voorkeur geeft aan een andere locatie, dichterbij huis of werk, dan komen er per gesprek de kosten voor het huren van een coachruimte bij.

Gedragscode en klachten
Ik hanteert de gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO

Naar boven